ROBOTAR FÖR SJUKHUS OCH REHABKLINIKER

Syrebo™ är en innovativ pnenumatisk flexibel rehabiliteringsrobotfamilj.

Den kombinerar – i alla våra produkter – den mest avancerade flexibla robottekniken och neurovetenskapsteorin och integrerar rehabiliteringsträning, utvärdering och klinisk forskning för handfunktion.

Den fungerar även om handen är helt förlamad och muskelstyrkan är obefintlig.

Robotarna används ofta på olika sjukhus som rehabilitering, neurologi, stroke center, geriatrik och pediatrik, ortopedi, center för hjärntumörer och andra avdelningar. Robotarna kan helt täcka patientens behov av handfunktion rehabilitering , träning vid paresis vilket är ett tillstånd som kännetecknas av svaghet eller partiell förlust av muskelstyrka i tex en hand.

Här är Syrebo™ robotar till stor nytta under hela rehabiliteringperioden och har för många visat förbluffande resultat på mycket kort tid.

SY-HR03-E

SY-HR03-E är en Rehab-robot som främst är framtagen för att finnas på sjukhus och på Rehabkliniker.
Ändå är det så att den pga sitt relativt sett överkomliga pris till stor del köps av privatpersoner som vill ha tillgång till daglig träning i hemmet.
Syrebo™ HR03-E erbjuder:
Passiv Träning, knip och sträck ut, Aktiv Träning, knip och sträck ut, Spegelträning, knip och sträck ut, Innovativ Träning, knip och sträck ut.
Den erbjuder också möjligheten till assisterad träning och träning med motstånd.

 

SY-HR06E

SY-HR06E är en förfinad version av SY-HR03E och är tillika med ”lillebror” främst är framtagen för att finnas på sjukhus och på Rehabkliniker.
Ändå är det så att den också köps av privatpersoner som vill ha tillgång till daglig träning i hemmet.
SY-HR06E erbjuder:
Passiv Träning, knip och sträck ut, Aktiv Träning, knip och sträck ut, spegelträning, knip och sträck ut, innovativ träning med knip och sträck ut.
Den erbjuder också möjligheten till assisterad träning och träning med motstånd samt unik individuell träning av varje finger – var för sig!