Kommer en ROBOT att göra min hand frisk?

Att drabbas av Stroke eller hjärnblödning eller annan sjukdom/skada som gör att Din mobilitet
partiellt eller totalt påverkas blir för alla som drabbas en stor förändring i vardagen.

Ingen läkare eller terapeut kommen någonsin rekommendera Dig att inte göra någonting, utan Du
kommer av alla att alltid rekommenderas att göra det Du kan och att träna så gott det någonsin går.

Aktiv träning definierar all träning som Du själv kan påverka och styra och passiv träning definierar all
träning som styrs och kontrolleras av olika hjälpmedel.

Det unika med Syrebo™´s produkter är att de inte kräver någon som helst muskelstyrka hos Dig för att
Din hand skall kunna röra sig! Det är roboten som ger Dig styrkan!

Hur frisk och återställd just Du kommer att bli kan ingen varken läkare eller terapeut ge utfästelser
om men det är många läkare, forskare och inte minst användare som kan vittna om stora förbättringar
i vardagen efter att de kommit i kontakt med och tränat med Syrebo™´s produkter.